VOORWAARDEN

Bij de aanvang van de samenwerking word er een prijsopgave opgesteld waarop een aanbetaling gedaan moet worden van 50% van het totaal bedrag. De overige 50% moet betaald worden bij het afronden van de opdracht. Indien de klant geen interesse meer heeft na het akkoord gaan van de prijsopgave dient alsnog het volledige bedrag betaald te worden.

De klant is zelf aansprakelijk voor eventuele maatafwijkingen nadat de kleding geproduceerd is door bijvoorbeeld aankomen, groeien of afvallen. Hierop word geen garantie gegeven.

Betaling dient vooraf overgemaakt te worden. Voor het afnemen van maten op een externe locatie dienen reiskosten betaald te worden a € 0,50 per kilometer en het uurtarief van € 25,00 per uur